Rodo

Szanowni Klienci,

informujemy, że Piotr Pustuła na podstawie wpisu do CEIDG prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą PIOPUS Biuro Budowlane Piotr Pustuła z siedzibą 56-400 Oleśnica ul. Okrężna 22/1, NIP 911 000 16 72, REGON 930 517 430 będący właścicielem portalu www.kroplerosy.pl udostępnia treści w poszanowaniu prywatności jego Użytkowników oraz dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z portalu internetowego. Korzystanie z portalu jest jednoznaczne z akceptacją zasad przyjętej Polityki Prywatności oraz wyrażeniem zgody na używanie plików cookies.

Wszelkie materiały, informacje, dane, w szczególności układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone w portalu są prawnie chronione na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017r., poz. 880) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 776). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji bez uprzedniej, pisemnej zgody Piotra Pustuły prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PIOPUS Biuro Budowlane Piotr Pustuła z siedzibą 56-400 Oleśnica ul. Okrężna 22/1, NIP 911 000 16 72.

Polityka wykorzystywania plików „cookies”

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania działania portalu do preferencji Użytkowników i mogą być wykorzystane jedynie jako anonimowe źródło danych statystycznych służące poprawie czytelności serwisu. Firma nie zbiera w ramach plików „cookies” żadnych danych identyfikujących Użytkowników jako osób lub Klientów Firmy.

Portal wykorzystuje następujące pliki cookies:

sesyjne – przechowywane w przeglądarce internetowej Użytkownika do momentu opuszczenia serwisu, bądź wyłączenia przeglądarki internetowej; stałe – przechowywane w przeglądarce internetowej Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Uwaga! Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies. Użytkownik może dokonać zmian w konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się właściwy komunikat informujący o tym fakcie lub zablokować obsługę plików cookies. Blokada zapisu plików cookies może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie portalu. Użytkownik ma możliwość skasowania plików cookies samodzielnie w użytkowanej przeglądarce internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies używanej przeglądarki internetowej należy zapoznać się z jej instrukcją użytkownika.

Polityka wykorzystywania informacji w formularzach

Portal internetowy Firmy zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika i może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane zawarte w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim. Są one przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. kontakt o charakterze handlowym.

PIOPUS Biuro Budowlane Piotr Pustuła jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) i przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego www.kroplerosy.pl

PIOPUS Biuro Budowlane Piotr Pustuła realizuje obowiązek informacyjny w stosunku do osoby, której dane pozyskał w ramach formularza internetowego lub poczty internetowej w postaci kontaktu o charakterze handlowym. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio lub listownie na adres korespondencyjny: PIOPUS Biuro Budowlane Piotr Pustuła w Oleśnicy, ul. Okrężna 22/1, 56-400 Oleśnica lub mailowo na adres biuro@piopus.pl .

Informacje o aktywności użytkowników w usługach internetowych udostępnionych przez PIOPUS Biuro Budowlane Piotr Pustuła podlegają rejestrowaniu w warstwie serwerowej w postaci logów systemowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi może podlegać czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół szyfrowany HTTPS, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

661 989 444 icon